Bộ báo vị trí

BỘ BÁO VỊ TRÍ

Bộ công tắc giám sát hay còn gọi là bộ báo vị trí

Dùng để báo trạng thái của van đang đóng hay mở

220VAC, 24VDC