Đồng Hồ Áp Suất Wise P259

Đồng hồ áp suất WISE – Model P259

Đặc tính: Đồng hồ áp suất WISE Model P259 là Model đồng hồ áp suất vỏ inox chân đồng. Được thiết kế có dầu để giảm chấn trong trường hợp áp suất tăng lên đột ngột. Đồng hồ áp suất này được sủ dụng cho các ứng dựng khác nhau trong các ngành công nghiệp khác nhau.

Cấp chính xác:

  • P2592 (63 mm) : ±1.6% of full scale
  • P2594 (100 mm) and P2596 (160 mm) : ±1.0% of full scale

Kết nối chân:

  • 63 mm : ¼” PT, NPT and PF
  • 100 and 160 mm : ⅜”, ½” PT, NPT and PF

Dải đo:

  • 63 mm : -0.1 ~ 0 to 0 ~ 40 MPa
  • 100 and 160 mm : -0.1 ~ 0 to 0 ~ 100 MPa

Mọi thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ.

< Trở lại

Sản phẩm khác