Van bi 3pc inox nối ren

Bill of Material

 

No.

   Part name

Material

 

1

Bonnet

WCB

CF8

CF8M

        

 

                                   

2

Seat

RPTFE

3

Ball

304

304

316

4

Body

WCB

CF8

CF8M

5

Bolt

304

6

Spring washer

304

7

Nut

304

8

Stem

304

304

316

9

Stem washer

PTFE

10

Packing

PTFE

11

Gland

304

12

Spring washer

304

13

Nut

304

14

Handle

SS+PVC

Dimension

Size

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

d

8

10

15

20

25

32

38

50

65

80

100

L

65

65

70

80

92

112

116

142

167

194

252

H

47

47

54

66

74

88

96

104

121

129

156

W

100

100

120

120

140

150

180

180

240

240

280

< Trở lại

Sản phẩm khác